top of page
Γκιάλας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

 • Τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι προσιτά, αποτελεσματικά και ανθεκτικά σε πιθανές αλλαγές και μελλοντικές προκλήσεις.

 • Ασφάλεια ασθενών και ποιότητα περίθαλψης.

Γκιάλας

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Απλούστευση κα ψηφιακός μετασχηματισμός υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών της Περιφέρειας με γνώμονα την απλούστευση και βελτίωση της ζωής των πολιτών και των επισκεπτών.

 • Ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών και νέων τεχνολογιών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων εξ αποστάσεως υποστήριξης ευάλωτων και γεωγραφικά απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού, ενίσχυση επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

 • Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών των υποδομών μεταφορών και υποστηρικτικών στον τουρισμό εγκαταστάσεων.

 • Στήριξη των τοπικών μέσων ενημέρωσης και του ψηφιακού πολιτισμού.

Γκιάλας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Αύξηση των τουριστικών μεγεθών (αφίξεων και εσόδων).

 • Ενίσχυση της ταυτότητας της Χίου ως προορισμού, όλο το χρόνο, μαζί με τις Οινούσσες και τα Ψαρά.

 • Αναβάθμιση της αυτόνομης τουριστικής ταυτότητας των νησιών & ανάπτυξη νέων προορισμών με γνώμονα την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, την άμβλυνση της εποχικότητας και τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού.

 • Εκσυγχρονισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών μέσω της αναβάθμισης της τουριστικής προσφοράς των τουριστικών και οριζόντιων υποδομών.

 • Προσδιορισμός και άνοιγμα νέων αγορών–στόχων με συγκεκριμένα γεωγραφικά και ποιοτικά κριτήρια.

 • Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των στόχων για την Πράσινη και Γαλάζια ανάπτυξη.

 • Υιοθέτηση διαδικασιών fast–track για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του yachting με στόχο την ανάδειξη σε προορισμό κρουαζιέρας και yachting.

Γκιάλας

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Καλύτερη διασύνδεση της Χίου με τα Ψαρά και τις Οινούσσες.

 • Καλύτερη διασύνδεση της Χίου με την ηπειρωτική χώρα και τα υπόλοιπα νησιά της Π.Β.Α.

 • Αναβάθμιση Λιμανιού Χίου.

 • Σύμβαση για Πύλη Σένγκεν στο Λιμάνι Μεστών και επέκταση δρομολογίων.

 • Ολοκλήρωση Αεροδρομίου.

 • Ολοκλήρωση οδικών παρακάμψεων της πόλης και των χωριών.

 • Αναβάθμιση και βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου.

 • Αναβάθμιση αγροτικών οδών.

 • Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων.

 • Υπογειοποίηση ηλεκτρικών καλωδίων στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Γκιάλας

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Προστασία Ιδιαίτερης ταυτότητας των προϊόντων και κατοχύρωση επιπλέον Π.Ο.Π.

 • Εκπαίδευση και εξιδείκευση ανθρώπινου δυναμικού.

 • Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

 • Ανάπτυξη και προώθηση ενναλακτικών καλλιεργειών.

 • Σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Σύμπραξη καινοτομίας για τη γεωργία.

 • Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και δασοκομίας.

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

 • Εισοδηματική στήριξη μέσω άμεσων ενισχύσεων

Γκιάλας

ΜΑΣΤΙΧΑ

Στήριξη των μαστιχοπαραγωγών που κρατούν ζωντανή την μοναδικότητα της Χίου μας και τις παραδόσεις μας ζωντανές, παρά τις μεγάλες κρίσεις και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. 

Η ΠΒΑ οφείλει: 

 • να προωθήσει περαιτέρω την καινοτομία και την έρευνα της μαστίχας.

 • να προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε νέους παραγωγούς.

 • να διεκδικήσει μείωση της φορολογίας και των εισφορών των μαστιχοπαραγωγών.

 • να στηρίξει μέσα από διεπιστημονικές συνεργασία την επιχειρηματικότητα και την έρευνα.

 • να αποτελεί βασικό πυρήνα των απαραίτητων συνεργειών και συνεργασιών για την παραγωγή και την προώθηση.

 • να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις ανα τον κόσμο.

 • να δημιουργήσει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την παραγωγή και καλλιέργεια της Μαστίχας, σε συνεργασία με την ΕΜΧ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Γκιάλας

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης - διασυνδεσιμότητας των νησιών,

 • ενίσχυση των συστημάτων μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών στα νησιά,

 • εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τις νησιωτικές κοινωνίες, μέσω της υγειονομικής θωράκισης των νησιών και τη διαφοροποίηση της πολιτικής υγείας,

 • αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της και η ενίσχυση της τηλεεκπαίδευσης,

 • γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος των νησιών μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών τηλεματικής που έχουν ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των νησιωτικών,

 • ανάπτυξη δράσεων με στόχο την προώθηση της «καθαρής ενέργειας», την παραγωγή ενέργειας που θα βασίζεται στις ΑΠΕ,

 • ανάπτυξη της «νησιωτικής επιχειρηματικότητας» και η προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας κ.α.,

 • εκσυγχρονισμός των συστημάτων ασφάλειας – άμυνας των νησιών

Γκιάλας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτιστικής ταυτότητας Χίου.

 • Ολοκληρωμένο ενιαίο σχέδιο για τον "Όμηρο".

 • Ολοκλήρωση αναβάθμισης Αρχαιολογικού Μουσείου.

 • Κατασκευή νέων μουσείων (πχ Ναυυτικό Μουσείο Καρδαμύλων, Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στη Βόρεια Χίο).

 • Προώθηση Μουσείων και Μουσειακών Συλλογών στα χωριά.

 • Διασφάλιση λειτουργείας όλων των Μνημείων, Μουσείων και Μουσειακών Συλλογών κατά τους τουριστικούς μήνες.

 • Ολοκλήρωση συντήρησης Μνημείων, Μονών και Εκκλησιών. 

 • Υπογειοποίηση ηλεκτρικών καλωδίων στους παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού.

 • Ενίσχυση Βιβλιοθήκης "Κοραής"

 • Προώθηση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (ήθη, έθιμα).

 • Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων όλο το χρόνο σε κάθε γωνιά της Π.Ε. Χίου.

 • Δημιουργία πολυχώρων πολιτισμού σε κάθε οικισμό.

Γκιάλας

ΑΘΛΗΤΙΜΟΣ

 • Προστασία της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό

 • Κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις του αθλητισμού (καινοτομία και ψηφιοποίηση, πράσινος και βιώσιμος αθλητισμός, επενδύσεις στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση).

 • προώθηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και δραστηριότητες για τη βελτίωση της υγείας

Αμανή_

 • Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να οριστεί στην Αμανή «ειδική ζώνη καλλιέργειας και ανάπτυξης γεωργικών δραστηριοτήτων», όπως ξεκίνησε ήδη σε άλλες περιοχές της χώρας, με έμφαση στην ανάπτυξη κτηνοτροφικών πάρκων

 • Αντικαταστάσεις των δικτύων για την υδροδότηση των χωριών της Αμανής.

 • Στα ίχνη του  Ομήρου, να συμπεριληφθεί και η Βολισσός, για τους ιστορικά τεκμηριωμένους λόγους.

 • Αξιοποίηση του παλιού συνεταιριστικού ελαιοτριβείου της Βολισσού, ιδιοκτησίας του Δήμου, ως πολιτιστικός πολυχώρος

 • Δημιουργία οδού παράκαμψης Βροντάδου και Αίπους προς τα χωριά της Αμανής

 • Δημιουργία μόνιμου Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Αμανή

 • Δράσεις που αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας

 • Επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία, ποιες καλλιέργειες ευδοκιμούν ανά περιοχή και έχουν σοβαρές πιθανότητες απόδοσης.

 • Επανεκκίνηση της γραμμής Λιμνιά – Ψαρά – Λιμνιά και καθορισμός της Βολισσού ως κύριος λιμένας σύνδεσης της Χίου με το ακριτικό νησί.

 • Λειτουργία ελικοδρομίου στη Βολισσό (πρώην Στρατόπεδο) για έκτακτες αεροδιακομιδές.

 • Κατασκευή νέου Πολυδύναμου Περιφερικού Ιατρείου στη Βολισσό και προκήρυξη των θέσεων μόνιμων ειδικευμένων Ιατρών καθώς και λοιπού νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

 • Επιπλέον οικονομικά κίνητρα από την Περιφέρεια για κάλυψη μόνιμων θέσεων Ιατρών και Αγροτικών Ιατρών Αμανής.

 • Σταθερή κάλυψη Περιφερικών Ιατρείων Παρπαριάς και Κουρουνίων.

 • Νομοθετική παρέμβαση για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης αγροτουριστικών επιχειρήσεων με απλοποίηση των διαδικασιών. Ως τότε Δήμος και Περιφέρεια για επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αμανή να δώσουν εντολή στις Υπηρεσίες τους να εξαντλούν την ελαστικότητα του νόμου στην αδειοδότηση τους.

 • Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του νομού και οι περιφερειακές διευθύνσεις να εντάξουν τη βόρεια Χίο στον προγραμματισμό ετήσιων εκδρομών τους.

 • Προβολή της βόρειας Χίου σε μερίδιο ίσο με τη γεωγραφική της επιφάνεια.

 • Συντήρηση των αγροτικών δρόμων σε χωριά της Αμανής.

 • Υλοποίηση του έργου της μαρίνας στα Λιμνιά της Βολισσού.

 • Εργασίες συγκράτησης πρανών για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων σε όλο το οδικό δίκτυο της Αμανής

 • Προβολή του τουρισμού ευεξίας και θερμαλισμού για την περιοχή της Βόρειας Χίου

 • Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης σε όλους τους οικισμούς

 • Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού

 • Αύξηση δρομολογίων από και προς τα χωριά της Αμανής από την Χίο

 • Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στη Βολισσό

 • Καθαρισμός και συντήρηση των υφιστάμενων φυσικών-ιστορικών διαδρομών της Αμανής

 • Να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί ο ιστορικός  και ζωτικός για την περιοχή χώρος των μεταλλείων αντιμονίου της Κεράμου, σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης του χώρου και του γειτονικού εγκαταλελειμμένου οικισμού Λαρδάτου, την οποία  έχει εκπονήσει το1998 το Πολιτιστικό και Τεχνολογικό Ίδρυμα της ΕΤΒΑ

 • Επιδότηση ενοικίων ως κίνητρο και για τους εκπαιδευτικούς και για τις οικογένειες των μαθητών και όσων υπαλλήλων ή επαγγελματιών επιλέγουν τη Βολισσό ως τόπο μόνιμης διαμονής και δουλειάς

 • Κίνητρα πρώτης εγκατάστασης για νέα γενιά επαγγελματιών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση όλων των δυνητικών πηγών εισοδημάτων.

προτάσεις ειδικού σκοπού_

bottom of page